Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Әбдімүтәліп Н. Ә.
Заглавие : Топыраққа зиян келтірмейтін мақтаны өсірудегі ғылыми жетістіктерді пайдалану
Место публикации : ҚР ҰҒА хабарлары=Изв. НАН РК. Сер. биологическая и медицинская. - 2012. - № 4. - 125-128 б.
Предметные рубрики: Биология
Держатели документа:
чзп