52
   Л36

!!!kk1bo_W.pft: FILE NOT FOUND!
УДК
Рубрики: Астрономия
Кл.слова (ненормированные):
окт04 -- астрономия -- оқулық -- 11 сынып

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)

   б 83.3Каз
   О-57


    Омаров, Д.
    Абайтану, немесе Ұлы ойшылдың рухани кемелдену туралы iлiмi : 10-11 сыныптарына арналған оқу құралы / Д. Омаров. - өңделiп,түзетiлген 2-басылымы. - Алматы : Мектеп, 2002. - 215 б. - ISBN 5625038996 : 415.00 тг.
ББК 83.3Казя72
Рубрики: Әдебиеттану--қазақ әдебиеті
Кл.слова (ненормированные):
Қазақстан -- әдебиеттану -- Абай -- 10 сынып -- 11 сынып -- Арыннан сый

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)

   б 83(5К)
   Қ17


   
    Қазақ әдебиетi : жалпы бiлiм беретiн мектептiң 11-сыныбына арналған оқулық / Х. Әдiбаев [және т. б.]. - 6- басылым. - Алматы : Мектеп, 2003. - 392 б. - ISBN 9965162603 : 505.00 р.
ББК 83.3(5Каз)я72
Рубрики: Әдебиеттану--Қазақ әдебиеті
Кл.слова (ненормированные):
қазақ әдебиеті -- әдебиеттану -- Байтұрсынов -- Жұмабаев -- Аймауытов -- Сейфуллин -- Майлин -- Жансүгiров -- Жамбыл -- Мұқанов -- Әуезов -- Мүсiрепов -- Мұстафин -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Әдiбаев, Х.; Базарбаев, М.; Қабдолов, З.; Нұрғалиев, Р.
Экземпляры всего: 12
ЧЗ (1), АСФ (1), АБ (10)
Свободны: ЧЗ (1), АСФ (1), АБ (10)

   514
   Г32


   
    Геометрия : жалпы бiлiм беретiн 10-11 сыныптарына арналған оқулық / Л. С. Атанасьян [және т. б.]. - орыс тiлiндегi алтыншы басылымына сәйкес қазақ тiлiндегi 5-шi басылымы. - Алматы : Мектеп, 2002. - 340 б. - ISBN 5766783604 : 340.00 тг.
УДК
Рубрики: Математика--геометрия
Кл.слова (ненормированные):
математика -- геометрия -- 10 сынып -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Атанасьян, Л. С.; Бутузов, В. Ф.; Кадомцев, С. Б.; Кисилева, Л. С.; Позняк, Э. Г.
Экземпляры всего: 47
ЧЗ (2), Колледж (3), АБ (42)
Свободны: ЧЗ (2), Колледж (3), АБ (42)

   52
   Л36


    Левитан , Е. П.
    Астрономия : 11-сыныбына арналған оқулық / Е. П. Левитан . - 3-шi басылымы. - Алматы : Мектеп, 2002. - 204 б. : суреттi. - ISBN 5766783361 : 490.00 тг.
УДК
Рубрики: Астрономия
Кл.слова (ненормированные):
астрономия -- оқулық -- 11 сынып

Экземпляры всего: 19
ЧЗ (2), Колледж (17)
Свободны: ЧЗ (2), Колледж (17)

   б 28
   Т93


   
    Тiршiлiктану : жалпы бiлiм беретiн 10-11 сыныптарына арналған оқулық / Т. Қасымбаева [және т. б.]. - 6-шы басылым. - Алматы : Мектеп, 2003. - 455 б. - ISBN 996516200Х : 455.00 р.
ББК 28.0я72
Рубрики: Биология
Кл.слова (ненормированные):
тiршiлiктану -- биология -- 10 сынып -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Қасымбаева, Т.; Аманжолова, Л.; Әкiмов, Ж.; Сәтiмбекұлы, Р.
Экземпляры всего: 27
ЧЗ (2), Колледж (25)
Свободны: ЧЗ (2), Колледж (25)

   547
   Н65


    Нифантьев, Э. Е.
    Химия. Органикалық химия : жалпы бiлiм беретiн мектептiң 10-11-сыныптарына арналған оқулық / Э. Е. Нифантьев, Л. А. Цветков. - 3-шi басылымы. - Алматы : Мектеп, 2002. - 207 б. - ISBN 5-7667-8365-5 : 340.00 р.
УДК
Рубрики: Химия--органикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
химия -- органикалық химия -- 10 сынып -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Цветков, Л. А.
Экземпляры всего: 37
ЧЗ (2), Колледж (35)
Свободны: ЧЗ (2), Колледж (35)

   54
   Ф39


    Фельдман, Ф. Г.
    Жалпы химия негіздері : 11-сыныбына арналған оқулық / Ф. Г. Фельдман, Г. Е. Рудзитис. - 6-басылымы. - Алматы : Мектеп, 2002. - 109 б. - ISBN 5766783256 : 210.00 тг.
УДК
Рубрики: Химия
Кл.слова (ненормированные):
химия -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Рудзитис, Г. Е.
Экземпляры всего: 3
Колледж (1), АБ (2)
Свободны: Колледж (1), АБ (2)

   б 63(5К)
   Н86


    Нұрпейiсов, К.
    Қазақстан тарихы : 11-сыныбына арналған оқулық / К. Нұрпейiсов, Б. Аяғанов, Н. Жақсылықов. - 7-шi басылымы. - Алматы : Мектеп, 2003. - 168 б. - ISBN 9965162921 : 305.00 тг.
ББК 63.3(5Каз)я72
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Аяғанов, Б.; Жақсылықов, Н.
Экземпляры всего: 2
Колледж (1), АБ (1)
Свободны: Колледж (1), АБ (1)

   514
   П39


    Погорелов, А. В.
    Геометрия : жалпы бiлiм беретiн мектептiң 7-11-сыныптарына арналған оқулық / А. В. Погорелов. - Алматы : Просвещение-Қазақстан, 2002. - 383 б. - ISBN 996562500Х : 580.00 тг.
УДК
Рубрики: Геометрия
Кл.слова (ненормированные):
геометрия -- 7 сынып -- 11 сынып

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)

   514
   П39


    Погорелов, А.В.
    Геометрия : орта мектептiң 7-11-сыныптарына арналған оқулық / Погорелов, А.В. - 4-шi басылымы. - Алматы : Рауан, 2000. - 382 с. - ISBN 5625035989 : 380.00 р.
УДК
Рубрики: Геометрия
Кл.слова (ненормированные):
ф06 -- геометрия -- 7 сынып -- 11 сынып

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)

   б 83(5К)
   Қ17


   
    Қазақ әдебиетi : 11-сыныбына арналған оқулық / Х. Әдiбаев [және т. б.]. - 5-шi басылым. - Алматы : Мектеп, 2002. - 392 б. - ISBN 5766783191 : 470.00 р.
ББК 83.3(5Каз)я72
Рубрики: Әдебиеттану--Қазақ әдебиетi
Кл.слова (ненормированные):
әдебиеттану -- қазақ әдебиетi -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Әдiбаев, Х.; Базарбаев, М.; Қабдолов, З.; Нұрғалиев, Р.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)

   б 83(5К)
   Қ17


   
    Қазақ әдебиетi : хрестоматия : 11-сыныпқа арналған / құраст.: Ұ. Асылов, Ә. Дайырова, Р. Батталова. - 2-шi басылымы. - Алматы : Мектеп, 2001. - 559 б. - ISBN 5625036926 : 390.00 р.
ББК 83.3(5Каз)я72
Рубрики: Әдебиеттану--Қазақ әдебиетi
Кл.слова (ненормированные):
әдебиеттану -- қазақ әдебиетi -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Асылов, Ұ. \құраст.\; Дайырова, Ә. \құраст.\; Батталова, Р. \құраст.\
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)

   б 87.7
   А89


    Асылов, Ұ.
    Әдептану. Адамгершiлiк құлық сабақтары : жалпы бiлiм беретiн мектептiң 10-11 сыныптарына арналған оқулық / Ұ. Асылов, Ж. Нұсқабайұлы. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2002. - 288 б. - ISBN 5-7667-8335-3 : 390.00 р.
ББК 87.7я72
Рубрики: Этика--Әдеп
Кл.слова (ненормированные):
этика -- әдеп -- Қазақстан -- инабат -- адамгершiлiк -- исламдық мораль -- хадистер -- iзгiлiк -- 10 сынып -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Нұсқабайұлы, Ж.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

   б 81.2Араб
   Ж86


    Жұбатова, Б.
    Араб тiлi. Жұмыс дәптерi : жалпы бiлiм беретiн мектептiң қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы / Б. Жұбатова, Ш. Қалиева. - Алматы : Мектеп, 2003. - 200 б. - 300.00 тг.
ББК 81.2Ара-922
Рубрики: Тіл білімі--араб тілі
Кл.слова (ненормированные):
тiл бiлiмi -- араб тiлi -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Қалиева, Ш.
Экземпляры всего: 1
СКЛ (1)
Свободны: СКЛ (1)

   54
   Ф39


    Фельдман, Ф. Г.
    Жалпы химия негіздері : орта мектептiң 11-сыныбына арналған оқулық / Фельдман, Ф. Г., Рудзитис, Г. Е. - Орыс тiлiнде 1-басылуына сәйкес қазақша 4-басылуы. - Алматы : Рауан, 1997. - 109 с. - ISBN 5-625-03402-8 : 11.00 р.
УДК
Рубрики: Химия
Кл.слова (ненормированные):
д10 -- химия -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Рудзитис, Г. Е.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)

   б 63(5К)
   Н86


    Нұрпейiсов, К.
    Қазақстан тарихы : 11-сыныбына арналған оқулық / К. Нұрпейiсов, Б. Аяғанов, Н. Жақсылықов. - 6-шi басылымы. - Алматы : Мектеп, 2002. - 168 б. - ISBN 5-7667-8321-3 : 170.00 тг.
ББК 63.3(5Каз)я72
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- 20 ғасыр -- әлеуметтiк-саяси дамуы -- әлеуметтiк-экономикалық дамуы -- тәуелсiздiк -- жаңару бағыты -- 11 сынып


Доп.точки доступа:
Аяғанов, Б.; Жақсылықов, Н.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)

   б 63(5К)
   Қ78


    Құсайынова, Р.
    Қазақстан тарихы. Дидактикалық материалдар : жалпы бiлiм беретiн мектептiң жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған байқау оқу құралы / Р. Құсайынова. - Алматы : Мектеп, 2003. - 79 б. - ISBN 5-8380-1846-1 : 30.00 тг.
ББК 63.3(5Каз)я72
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- жоңғар шапқыншылығы -- Сырым Датұлы -- Исатай Тайманұлы -- Махамбет Өтемiсұлы -- Кенесары Қасымұлы -- қазақ диаспорасы -- этнография -- этно-демографиялық ахуал -- тест сұрақтары -- 11 сынып

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

   512
   Ш97


    Шыныбеков, Ә. Н.
    Алгебра және анализ бастамалары. 11 сынып : жалпы бiлiм беретiн мектептiң 11 сыныбына арналған оқулық / Ә. Н. Шыныбеков. - Алматы : Атамұра, 2007. - 256 б. - ISBN 9965-34-684-4 : 450.00 р., 420.00 р.
УДК
Рубрики: Математика--Алгебра
Кл.слова (ненормированные):
математика -- алгебра -- 11 сынып -- анализ

Экземпляры всего: 5
Колледж (5)
Свободны: Колледж (5)

   б 85
   Б73


    Болатбаев, Қ.
    Өнер. 11 сынып : жалпы бiлiм беретiн мектептiң қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық / Қ. Болатбаев, Е. Қосбармақов, А. Еркебай. - Алматы : Мектеп, 2007. - 272 б. - (Қоғамдық гуманитарлық бағыт). - ISBN 9965-33-997-Х : 630.00 р.
ББК 85я72
Рубрики: Өнер
Кл.слова (ненормированные):
бейнелеу -- 11 сынып -- ежелгi шығыс өнерi -- батыс Еуропа -- театр өнерi -- музыка -- кино -- хореография


Доп.точки доступа:
Қосбармақов, Е.; Еркебай, А.
Экземпляры всего: 1
Колледж (1)
Свободны: Колледж (1)