336
М63


    Мирзалиева, Г.А.
    Павлодар қаласындағ ы "Банк Каспийский" Акционерлiк Қоғ амының автоматтандырылғ ан банктiк жүйесiн зерттеу және жетiлдiру [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0703 - Ақпараттық жүйелер / Мирзалиева, Г.А. - Павлодар : [б. и.], 2006. - 78 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Ақпараттық жүйелер--автоматтандыру
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- Павлодар -- Банк Каспийский -- банктiк жүйе -- автоматтандыру -- математикалық үлгi -- 6N073 -- окт/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

681.51
И87


    Ислям, Д.
    Болат қорытатын ошақтың жанармайлық шiлтерлерiн автоматты басқарудың модернизацияланғ ан жүйесiн тексеру [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0702 - Автоматтандыру және басқару / Ислям, Д. - Павлодар : [б. и.], 2008. - 49 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Автоматтық басқару жүйелерi
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- автоматтандырылғ ан басқару жүйесi -- бақылаушы -- декомпозициялау -- АСУ -- ақпараттық ағ ым -- реттеушi органы -- жанармайлық шiлтер -- 6N0702 -- окт/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

69.04
Е45


    Елешова, А. Е.
    Клафтың модификацияланғ ан ақырлы элементiн ескеру арқылы пластиналардың иiлу есептерiн шығ ару [Текст] : техн. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 05.23.17 - Құрылыс механикасы / Елешова, А. Е. - Қарағ анды : [б. и.], 2008. - 23 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Құрылыс--құрылыс механикасы
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- пластинаның иiлуi -- Клафтың модификациясы -- күрделi пластиналық конструкциялар -- автоматтандыру -- серпiмдiлi тiрек

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

334.75
Ж84


    Жусупов, А.
    Жоба-конструкторлы институттың автоматтандырылғ ан локальды жүйесiнiң өңдеуi [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0702 - Автоматтандыру және басқару / Жусупов, А. - Павлодар : [б. и.], 2008. - 98 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Автоматтандыру--автоматтандырылғ ан жүйелер
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- автоматтандыру -- басқару -- конструктор -- жобалау -- локальды жүйе -- жоспарлау -- 6N0702 -- окт/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

378.372
Ж21


    Жақсылықова, А.К.
    Информатика және математикалық пәндердi автоматтандырылғ ан оқыту алгоритмдерiн жасау [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0703 - Ақпараттық жүйелер / Жақсылықова, А.К. - Павлодар : [б. и.], 2009. - 93 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Информатика--ақпараттық жүйелер
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- автоматтандыру -- оқыту алгоритмдерi -- ақпараттық жүйе -- информатика -- математикалық пәндер -- матрица -- дифференциалды теңдеулер -- 6N0703 -- сент/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

004
Ж21


    Жақсылықов, А.Е.
    Оқу орнын басқару мен ақпараттық-әдiстемелiк қамсыздандыру үрдiсiн автоматтандыру [Текст] : магистрлiк дис.: 510252 - Қолданбалы математика және информатика / Жақсылықов, А.Е. - Павлодар : [б. и.], 2003. - 74 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Информатика--қолданбалы математика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- қолданбалы математика -- оқу орнын басқару -- ақпараттық-әдiстемелiк қамсыздандыру -- автоматтандыру -- 510252 -- сент/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

681.5
Ж27


    Жантiлесова, Б.Б.
    Аварияға қарсы автоматика құруға арналғ ан жерлестiргiштердiң электрлiк мiнездемелердi модельдеу : магистрлiк дис.: 6N0702 - Автоматтандыру және басқару / Жантiлесова, Б.Б. - Павлодар : [б. и.], 2007. - 49 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Автоматтандыру--автоматтандырылғ ан жүйелер
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- автоматтандыру -- автоматика -- жерлендiру құрылғылары -- компьютерлiк жүйе -- 6N0702 -- сент/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

681.5
Ж27


    Жантiлесова, Ә .Б.
    Аварияғ а қарсы автоматиканың мұқтаждықтарғ а арналғ ан геркон сәйкесiмен керi жүйелiлiк ток сүзгiсiн өңдеуi [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0702 - Автоматтандыру және басқару / Жантiлесова, Ә .Б. - Павлодар : [б. и.], 2007. - 54 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Автоматтандыру--автоматтандырылғ ан жүйелер
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- автоматтандыру -- автоматика -- авария -- геркон сәйкестiгi -- керi жүйелi ток сүзгiсi -- колденең дефференционалды қорғ аныс -- 6N0702 -- сент/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

378.372
Ж21


    Жақсылықова, А.К.
    Информатика және математикалық пәндердi автоматтандырылғ ан оқыту алгоритмдерiн жасау (электронды ресурс) [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0703 - Ақпараттық жүйелер / Жақсылықова, А.К. - Павлодар : [б. и.], 2009. - 93 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Информатика--ақпараттық жүйелер
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- автоматтандыру -- оқыту алгоритмдерi -- ақпараттық жүйе -- информатика -- математикалық пәндер -- матрица -- дифференциалды теңдеулер -- 6N0703 -- сент/09

Экземпляры всего: 1
Медиатека-1 (1)
Свободны: Медиатека-1 (1)

   669
   К15


    Каиров, О. К.
    Доғалы балқыту пешінің жанармай режимдерінің кемелдендірілген автоматты басқару жүйесін құрастыру [Рукопись] : магистр ... дис.: 6М070200 - Автоматтандыру және басқару / О. К. Каиров. - Павлодар, 2013. - 48 б. - Библиогр.: 47-48 б. -
УДК
Рубрики: Металлургия
Кл.слова (ненормированные):
электродоғалық пештер -- автоматты басқару

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)

   681.5
   А54


    Амренов, Е. Б.
    Мұнай өнімдерін тазартудағы автоматтандырылған басқару жүйесінің жұмыс режимдер тиімділігін арттыру [Рукопись] : магистр ... дис.: 6М070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы / Е. Б. Амренов. - Павлодар, 2013. - 48 б. - Библиогр.: 47-48 б. -
УДК
Рубрики: Автоматика
Кл.слова (ненормированные):
құбырлы пештер -- автоматтандыру

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)

   681.5
   М27


    Масақбаев, Т. Б.
    Компрессорлық станцияны басқарудың автоматтандырылған жүйесін құрастыру және зерттеу [Рукопись] : магистр ... дис.: 6М070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы / Т. Б. Масақбаев. - Павлодар, 2012. - 49 б. - Библиогр.: 49 б. -
УДК
Рубрики: Автоматика
Кл.слова (ненормированные):
компрессорлық станция -- автоматтандыру

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)

   681.5
   А32


    Айтеев, Д. С.
    Салық комитет автоматтандырылған жүйесін әбден толық жетілдіру [Рукопись] : магистр ... дис.: 6МО70200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы / Д. С. Айтеев. - Павлодар, 2012. - 45 б. - Библиогр.: 45 б. -
УДК
Рубрики: Автоматика
Кл.слова (ненормированные):
салық комитеті -- автоматтандырылған жүйе

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)

   681.5
   С86


    Султанова, М. Ж.
    Өндірістік процестердің микроконтроллерлерін моделдеу : магистр. ... дис.: 6МО71600 - Аспап жасау мамандығы / М. Ж. Султанова. - Павлодар, 2016. - 63 б. + автореферат. - Библиогр.: 58-59 б. . -
УДК
Рубрики: Автоматтандыру--Автоматтандырылған жүйелер
   ПМУ ғалымдарының еңбектері

Кл.слова (ненормированные):
микроконтроллер

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)

   681.5
   Ж14


    Жагипарова, А. Е.
    Өндірістік желілер мен өрістік шиналарды имитациялық модельдеу : магистр. ... дис.: 6МО71600 - Аспап жасау мамандығы / А. Е. Жагипарова. - Павлодар, 2016. - 55 б. + автореферат. - Библиогр.: 54-55 б. . -
УДК
Рубрики: Автоматтандыру--Автоматтандырылған жүйелер
   ПМУ ғалымдарының еңбектері

Кл.слова (ненормированные):
өндірістік желілер

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)