б 74.26
Б17


    Байғ ожанова, Д.С.
    Бастауыш мектепте информатика элементтерiн пәнаралық байланыс негiзiнде оқыту әдiстемесi [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.02 - оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (информатика) / Байғ ожанова, Д.С. - Алматы : [б. и.], 2004. - 25 с. - 00.00
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- бастауыш мектеп -- информатикалық элементтер -- пәнаралық байланыс -- оқыту әдiстемесi -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
М90


    Мунашова, Ж.Б.
    Қазақтың сәндiк қолданбалы өнер құралдары арқылы сыныптан тыс жұмыстарда бастауыш мектеп оқушыларының дүниетанымын қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] : педаг.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм беру тарихы, этнопедагогика / Мунашова, Ж.Б. - Шымкент : [б. и.], 2006. - 26 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
қолданбалы өнер -- автореферат -- кандидат -- диссертация -- сыныптан тыс жұмыстар -- бастауыш мектеп -- дүниетаным

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74(5Каз)
Б16


    Базарбаева, К. К.
    Сыныптан тыс жұмыстарда бастауыш мектеп оқушыларының бастапқы техникалық шығ армашылығ ын қалыптастыру [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Базарбаева, К. К. - Алматы : [б. и.], 2007. - 28 с. - 00.00
ББК б 74(5Каз)
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- сыныптан тыс жұмыс -- бастауыш мектеп -- техникалық шығ армашылық -- еңбекке баулу

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26 (5Каз)
Ж 56


    Жетпiсбаева, С.О.
    Бастауыш мектепке ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданып математиканы оқыту нәтижесiн бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру әдiстемесi [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (математика) / Жетпiсбаева, С.О. - Алматы : [б. и.], 2009. - 29 с. - 00.00
ББК б 74.26 (5Каз)
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- бастауыш мектеп -- ақпараттық-коммуникациялық технология -- математиканы оқыту

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26(5Каз)
Б 20


    Баймаханова, Л.А.
    Педагогикалық бағ дарламалық құралдарды қолданып бастауыш мектеп оқушыларын математика есептерiн шығ аруғ а үйрету әдiстемесi [Текст] : педагогика ғ ыл. кан. дис. автореф.:13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi / Баймаханова, Л.А. - Алматы : [б. и.], 2009. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.26(5Каз)
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- диссертация -- бастауыш мектеп -- бағ дарламалық құрал -- математика -- әдiснамалық тәсiлдер

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26
Ж56


    Жетпiсбаева, Г.О.
    Бастауыш мектеп математика курсында практикалық мазмұнды есептер шығ ару [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi /математика/ / Жетпiсбаева, Г.О. - Шымкент : [б. и.], 2007. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- бастауыш мектеп -- математика -- есеп шығ ару -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Н13


    Набуова, Р.А.
    Студенттердiң бастауыш мектептегi сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруғ а даярлығ ын қалыптастыру [Текст] : педаг.ғ ылымдарының кан. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Набуова, Р.А. - Алматы : [б. и.], 2007. - 31 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- бастауыш мектеп -- сыныптан тыс тәрбие жұмысы -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
М80


    Мухаметжанова, А. О.
    Болашақ бастауыш сынып мұғ алiмдерiн ауыл мектептерiнде педагогикалық инновацияны пайдалануғ а даярлау [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiби бiлiм берудiң теориясы мен әдiстемесi: [01.06.10 қорғ алады] / Мухаметжанова, А. О. - Қарағ анды : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 74р + б 74.20(5Каз)
Рубрики: Педагогика--кәсiби бiлiм--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiби бiлiм -- бастауыш мектеп -- ауыл мектеп -- Қазақстан -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

   б 74.2
   К14


    Казангапова, Л. К.
    Бастауыш мектепте дарынды оқушыларға саралап білім беру нәтижелерін қалыптастырудың теориялық және қолданбалы амалдары [Рукопись] : педагогика ғылымдарының канд. ... дис.: 13.00.01 : 30.09.2010 қорғалады / Л. К. Казангапова. - Астана, 2010. - 159 б. - Библиогр.: 128-136 б. . -
ББК 74.202.4
Рубрики: Педагогика--Дидактика
   ПМУ ғылымдарының еңбектері

Кл.слова (ненормированные):
бастауыш мектеп -- саралап білім беру -- дарынды оқушылар -- эксперименттік-тәжірибелік жұмыстар

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)

   б 74.00
   П24


   
    Педагогика [Электронный ресурс] : диссертации / Е. И. Бурдина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (65,1 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с контейнера. - Текст каз., рус. - 300.00 р.
ББК 74.00
Рубрики: Педагогика
   Труды ученых ПГУ

Кл.слова (ненормированные):
2960 -- электронный ресурс -- CD -- диссертации -- педагогика -- творческий потенциал педагогов -- образовательный потенциал студентов -- образовательный процесс -- бастауыш мектеп -- дарынды балалар -- методические основы обучения -- проектированию -- қазақ мектептеріндегі -- халықтық педагогика -- студенттер -- тұлғалық-тарихи көзқара


Доп.точки доступа:
Бурдина, Е. И.; Гущина, Л. Ю.; Диарбаева, М. Ж.; Казангапова, Л. К.; Ксембаева, С. К.; Кудышева, А. А.; Майдасарова, Д. С.; Мейрманова, А. Б.; Сменова, М. В.; Шокпарова, А. Ж.
Экземпляры всего: 1
Медиатека (1)
Свободны: Медиатека (1)