37.03
А14


    Әбдiқадырова, Ғ. С.
    Орта мектепте химия пәнiн оқытуда халықтық педагогика элементтерiн пайдалану әдiстемесi : педагогика ғ ылымдарының кандидаты ғ ылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалғ ан диссертацияның авторефераты / Ә бдiқадырова, Ғ.С. - Алматы : [б. и.], 2003. - 26 с. - Б. ц.
Мамандық 13.00.02.- Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (химия)
УДК
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiсьемесi
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- педагогика -- оқыту -- тәрбиелеу -- химия -- әдiстеме -- орта мектеп

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
А95


    Ахметов, Т.Ә .
    Жүсiп Баласағ ұнидiң тәлiм-тәрбиелiк идеялары [Текст] : педагогика ғ ылымдарының кандидаты ғ ылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалғ ан диссертацияның авторефераты / Ахметов, Т.Ә . - Астана : Ә л-Фараби атындағ ы ҚҰ У, 2003. - 31 с. - Б. ц.
Мамандық 13.00.01.- Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- педагогика -- Баласағ ұни Ж. -- тәлiм-тәрбие -- идеялар -- этнопедагогика -- бiлiм тарихы

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
К18


    Кариева, Қ.Ї.
    Оқу үрдiсiн жобалауда педагогикалық технологияны iске асырудың дидактикалық шарттары [Текст] : пед. ғ ыл.кандидаты дис. авторефераты: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы,этнопедагогика / Кариева, Қ.Ї. - Астана : [б. и.], 2003. - 30 с. - Б. ц.
УДК
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- оқу үрдiсi -- жобалау -- педагогикалық технология -- дидактика -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

546
У14


    Убайдулаева, Н.Ә .
    Табиғ и бораттардың ерiгiштiгiн термодинамикалық болжау және маңызды бораттарды жедел синтездеу әдiсi [Текст] : химия ғ ылымдарының кандидаты ғ ылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалғ ан диссертацияның авторефераты / Убайдулаева, Н.Ә . - Алматы : Ә л-Фараби атындағ ы ҚҰ У, 2003. - 29 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- бейорганикалық химия -- табиғ и бораттар -- ерiгiштiктер -- термодинамика -- маңызды бораттар -- жедел синтездеу -- 02.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.2
Ж84


    Жүсiпова, Л. Қ.
    Мәшhүр Жүсiп Көпейұлының "Қазақ түбi" үлгiлерi - тарихи дерек көзi ретiнде : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.09 - Тарихнама, деректану және тарихи зерттеу әдiстерi: [28.10.02 қорғ алады] / Жүсiпова, Л. Қ. - Алматы : [б. и.], 2002. - 31 с. - Б. ц.
Библиогр.: 25-28 б.
ББК б 63.2
Рубрики: Тарих--тарихнама--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарихнама -- отан тарихы -- Көпеев М.-Ж. -- Мәшhүр Жүсiп -- Қазақ түбi -- деректану -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.09

Перейти: http://library.psu.kz/fulltext/dist/a97.pdf
Экземпляры всего: 3
ППС-4 (3)
Свободны: ППС-4 (3)

б 74.26
К36


    Кертаева, К.М.
    Дидактические основы развития методического мастерства учителя физики по проведению урока : автореф. дис. кан. пед. наук: 13.00.02 - Методика преподавания физики / Кертаева, К.М. - Алматы : [б. и.], 1994. - 23 с. - Б. ц.
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--методика преподавания--труды ученых ПГУ
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидаты -- дидактика -- учитель физики -- 13.00.02 -- авг/09

Перейти: http://library.psu.kz/fulltext/dist/a128.pdf
Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

632
О-75


    Оспанова, А.К.
    Павлодар облысының iрi өндiрiс қалаларындағ ы ағ аш-бұта өсiмдiктерiнiң ауру қоздырғ ыш саңырауқұлақтары [Текст] : биология ғ ыл. кандидаты дис. автореф.: 03.00.05 - Ботаника, 03.00.24 - Микология / Оспанова, А.К. - Алматы : [б. и.], 2009. - 19 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Ботаника--микология
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- ағ аш-бұта өсiмдiктерi -- саңырауқұлақтары -- 03.00.05 -- 03.00.24 -- окт/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)53/6-3
Ғ43


    Ғанибаева, Ж. А.
    Қазақстандағ ы шаруа бастықтары институты: қалыптасуы мен қызметi (19 аяғ ы - 20 ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.06.10 қорғ алады] / Ғанибаева, Ж. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)53/6-3
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- көшпелi қоғ ам -- шаруа бастықтары -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-2
Қ41


    Қариева, Т. А.
    Семей губерниясындағ ы ашаршылық және оның салдары (1921-1922 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [27.08.10 қорғ алады] / Қариева, Т. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1921-1922 жж. -- Семей губерниясы -- ашаршылық -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)52/6-3
А25


    Адилова, Ф. А.
    Қазақ қоғ амының саяси өмiрiндегi Орынбор мүфтилiгiнiң орны мен қызметi (18 ғ .соңы - 20 ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [27.08.10 қорғ алады] / Адилова, Ф. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)52/6-3
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Орынбор мүфтилiгi -- 18-20 ғ . -- дiни құндылық -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 65.262.1(5Каз)
Ж86


    Жұбанышов, Б. Т.
    Қазақстан банктерiнiң қайта құру кезеңiнде қалыптасуы және даму тарихы (1985-2005 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [11.12.09 қорғ алады] / Жұбанышов, Б. Т. - Алматы : [б. и.], 2009. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 65.262.1(5Каз)
Рубрики: Экономика--банк iсi--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- банк iсi -- Қазақстан -- 1985-2005 жж. -- банктер жүйесi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
К83


    Кулдибаев, Е. К.
    М. Қ. Қозыбаевтың өмiр жолы мен ғ ылыми шығ армашылық мұрасы (1985-2002 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [31.03.10 қорғ алады] / Кулдибаев, Е. К. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1985-2002 жж. -- Қозыбаев Манаш Қабашұлы -- өмiр жолы -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
Б21


    Бакирова, Ж. С.
    К. Аймановтың өмiрi, қоғ амдық - саяси, ғ ылыми қызметi [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.06.10 қорғ алады] / Бакирова, Ж. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Айманов Кенжәлi Балтөреұлы -- тарихи еңбектерi -- өмiр жолы -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 65.31(5Каз)
Ш83


    Шохан, Р.
    Тұрғ ын үй нарығ ының қалыптасуы мен дамуы (Қарағ анды облысының мысалында) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығ ын басқару ( салалар мен қызмет сфералары бойынша):[01.02.10 қорғ алады] / Шохан, Р. - Түркiстан : [б. и.], 2009. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 65.31(5Каз)
Рубрики: Экономика--құрылыс экономикасы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- Қазақстан -- құрылыс экономикасы -- тұрғ ын үй -- Қарағ анды облысы -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 08.00.05

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 65.304.13(5Каз)-56
И30


    Изатуллаева, Б. С.
    Қазақстан Республикасында шетел инвестицияларын мұнай өндiру саласында тиiмдi пайдалануды жетiлдiру [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 08.00.05 - Экономика және халық шаруашылығ ын басқару ( салалар және сфералар бойынша):[01.02.10 қорғ алады] / Изатуллаева, Б. С. - Түркiстан : [б. и.], 2009. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 65.304.13(5Каз)-56
Рубрики: Экономика--мұнай өндiрiсi--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
экономика -- Қазақстан -- инвестиция -- шетел инвестициялары -- мұнай өндiрiсi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 08.00.05

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.5(5Каз)
Т89


    Тұяқова, А. Е.
    Қазақстандағ ы кәсiптiк - техникалық оқу орындарының қалыптасу және даму тарихы(1920-1970 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты:07.00.02- Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы):[23.09.10 қорғ алады] / Тұяқова, А. Е. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-26 б.
ББК б 74.5(5Каз)
Рубрики: Педагогика--педагогика тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
педагогика тарихы -- Қазақстан -- кәсiптiк-техникалық бiлiм -- бiлiм -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.03(5Каз)
Б73


    Болатова, Қ. Б.
    19 ғ асырдың екiншi жартысы мен 20 ғ асырдың басындағ ы Шығ ыс Қазақстандағ ы оқу-ағ арту жүйесi мен бiлiм беру мекемелерiнiң қызметi [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [24.09.10 қорғ алады] / Болатова, Қ. Б. - Семей : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 74.03(5Каз)
Рубрики: Педагогика--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
педагогика тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- Шығ ыс Қазақстан -- оқу-ағ арту жүйесi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
Е59


    Еңсепов, Б. Б.
    Қазақстанның қоғ амдық мәдени өмiрiндегi Орта Азия мемлекеттiк университетiнiң ролi (1918-1930 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [01.06.10 қорғ алады] / Еңсепов, Б. Б. - Семей : [б. и.], 2010. - 28 с. - !origp454_H.pft: FILE NOT FOUND! . - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1918-1930 жж. -- Орта Азия мемлекеттiк университетi -- университет -- мәдениет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
Т48


    Тлеубердинов, Қ. А.
    Мұстафа Шоқай көзқарастарының қалыптасуы мен дамуының тарихи негiздерi [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы):[01.06.10 қорғ алады] / Тлеубердинов, Қ. А. - Семей : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- отан тарихы -- Шоқай М. -- көзқарастары -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-4
М18


    Мамырбеков, А. М.
    Шығ ыс Қазақстандағ ы немiс және поляк диаспораларының тарихы (20 ғ .) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [31.05.10 қорғ алады] / Мамырбеков, А. М. - Семей : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 21-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-4
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 20 ғ . -- Шығ ыс Қазақстан -- немiс диаспорасы -- поляк диаспорасы -- диаспоралар -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)