б 74.26
С19


    Самұратова, Т.К.
    Қазақ қолданбалы өнерi негiзiнде болашақ мұғ алiмдердiң эстетикалық тәрбие беруге даярлығ ын қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ыл. кан. дис авторефераты: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi / Самұратова, Т.К. - Астана : [б. и.], 2003. - 30 с. - Б. ц.
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм беру
Кл.слова (ненормированные):
кандидат -- автореферат -- педагогика -- бiлiм беру теориясы -- кәсiптiк бiлiм -- қолданбалы өнер -- эстетикалық тәрбие -- 13.00.08 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.56 (5Каз)
А14


    Абдрахманов, С.Т.
    Өздiксiз кәсiптiк бiлiм берудi жетiлдiрудiң педагогикалық шарттары [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi / Абдрахманов, С.Т. - Астана : [б. и.], 2009. - 31 с. - 00.00
ББК б 74.56 (5Каз)
Рубрики: Педагогика--профессионально-техническое образование
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- кәсiптiк бiлiм -- жетiлдiру -- педагогикалық шарттары -- кәсiби бiлiктiлiк

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26
Қ44


    Қасқатаева, Б.
    Болашақ математика мұғ алiмiн кәсiби дайындауда оның әдiстемелiк құзырлылығ ын қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ыл. кан. дис авторефераты: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi / Қасқатаева, Б. - Астана : [б. и.], 2003. - 30 с. - Б. ц.
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм беру
Кл.слова (ненормированные):
кандидат -- автореферат -- педагогика -- бiлiм беру теориясы -- кәсiптiк бiлiм -- қолданбалы өнер -- эстетикалық тәрбие -- 13.00.08 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26
Қ44


    Қасқатаева, Б.
    Болашақ математика мұғ алiмiн кәсiби дайындауда оның әдiстемелiк құзырлылығ ын қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ыл. док. дис авторефераты: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi / Қасқатаева, Б. - Алматы : [б. и.], 2009. - 44 с. - Б. ц.
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм беру
Кл.слова (ненормированные):
доктор -- автореферат -- педагогика -- бiлiм беру теориясы -- кәсiптiк бiлiм -- қолданбалы өнер -- эстетикалық тәрбие -- 13.00.08 -- окт/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
К81


    Кудайбергенева, К. С.
    Құзырлылықтың педагогикалық категория ретiнде дамуының теориялық-әдiснамалық негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [09.11.10 қорғ алады] / Кудайбергенева, К. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 43-45 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- құзырлылық педагогика -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
Ф17


    Файзуллаев, А.
    Болашақ физика мұғ алiмдерiне кәсiптiк бiлiм берудiң дидактикалық негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымдарының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [27.11.10 қорғ алады] / Файзуллаев, А. - Астана : [б. и.], 2010. - 47 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-42 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- физика мұғ алiмдерiне кәсiптiк бiлiм -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
О-58


    Омарбекова, А. И.
    Бастауыш сынып оқулықтарымен жұмыс iстеуге болашақ мұғ алiмдердi даярлау [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [25.11.10 қорғ алады] / Омарбекова, А. И. - Астана : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-25 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- болашақ мұғ алiмдердi даярлау -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 2
ППС-2 (2)
Свободны: ППС-2 (2)

   б 74
   Е87


    Есiмова, Д. Д.
    Болашақ ұстаздың ұлттық тәлiм-тәрбие беруге деонтологиялық даярлығ ын қалыптастыру : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореферат: 13.00.08 - Кәсiби бiлiм берудiң теориясы мен әдiстемесi: [29.11.10 қорғалады] / Д. Д. Есiмова. - Қарағ анды, 2010. - 30 б. - Библиогр.: 22-23 б. -
ББК 74
Рубрики: Педагогика--Кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- деонтологиялық даярлық -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 2
ППС (2)
Свободны: ППС (2)

б 74р
Ж27


    Жансугурова, К. Т.
    Болашақ мұғ алiмдердiң оқушыларды тұлғ а ретiнде қабылдау кәсiби қасиетiн қалыптастырудың педагогикалық негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [27.11.10 қорғ алады] / Жансугурова, К. Т. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--Кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- оқушыларды тұлғ а ретiнде қабылдау -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
Б17


    Байдрахманов, Д. Х.
    Шетел тiлiн оқытуда компьютерлiк технологияны пайдалану арқылы студенттердiң танымдық белсендiлiгiн қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [27.11.10 қорғ алады] / Байдрахманов, Д. Х. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--Кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- оқушыларды тұлғ а ретiнде қабылдау -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
Н20


    Наметкулова, Ф. Д.
    Ә дiстемелiк жұмысты басқару халықаралық сапа стандартына сәйкестiк факторы ретiнде [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [28.11.10 қорғ алады] / Наметкулова, Ф. Д. - Астана : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 25-26 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- халықаралық сапа стандарты -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
С19


    Самуратова, Т. К.
    Көркем мәдениет негiзiнде болашақ бейнелеу өнерi және сызу мұғ алiмдерiн дайындау [Текст] : педагогика ғ ылымдарының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [25.12.2010 қорғ алады] / Самуратова, Т. К. - Астана : [б. и.], 2010. - 46 с. - Б. ц.
Библиогр.: 37-40 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
ф11 -- педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- көркем мәдениет негiзiнде -- бейнелеу және сызу мұғ алiмдерiн даярлау -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)