б 74.1
С16


    Сайлауова, Н.С.
    Балабақшадағ ы мектепалды топ балаларының бастапқы экологиялық мәдениет негiздерiн қалыптастыру [Текст] : пед. ғ ылым. канд. дис. автореф.:13.00.07 - Мектепке дейiнгi бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi / Сайлауова, Н.С. - Алматы : [б. и.], 2004. - 24 с. - 00.00
ББК б 74.1
Рубрики: Педагогика--бiлiм беру әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- балабақша -- мектепалды топ -- экологиялық мәдениет қалыптастыру -- 13.00.07 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67
Б38


    Бейсебаева, С.Б.
    Жастардың құқықтық мәдениетi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.01 - құқық және мемл. теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси iлiмдер тарихы / Бейсебаева, С.Б. - Алматы : [б. и.], 2004. - 30 с. - 00.00
ББК б 67
Рубрики: Құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- құқықтық мәдениет

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.2
Т93


    Тiлегенова, Л.Т.
    Қазақстандағ ы мәдени құрылыстың материалдық-техникалық базасының дамуы (1928-1941 жж.): сандық талдау тәжiрибесi [Текст] : тарих ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 07.00.09- Тарихнама, деректану және тарихи зерттеу әдiстерi / Тiлегенова, Л.Т. - Қарағ анды : [б. и.], 2006. - 24 с. - 00.00
ББК б 63.2
Рубрики: Тарих--тарихнама
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- мәдениет -- Қазақстан -- материалдық-техникалық база -- сандық талдау -- 1928-1941 ж.ж. -- 07.00.09 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
У69


    Уркинбаева, Д.
    Студенттердiң эстетикалық мәдениетiн сәндiк-қолданбалы қолөнер арқылы қалыптастырудың педагогикалық шарттары (Кәсiптiк оқыту материалдары негiзiнде) [Текст] : пед.ғ ылымының канд.дисс.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Уркинбаева, Д. - Алматы : [б. и.], 2006. - 26 с. - Б. ц.
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- эстетикалық мәдениет -- сәндiк-қолданбалы қолөнер -- кәсiптiк оқыту -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.3
Б38


    Бейсембаева, А.О.
    Мектеп оқушыларының құқықтық мәдениетiн қалыптастыру мәселелерi [Текст] : заң ғ ылымының канд.дисс.автореф.: 12.00.01 - Құқық және мемл.теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси iлiмдер тарихы / Бейсембаева, А.О. - Алматы : [б. и.], 2006. - 22 с. - Б. ц.
ББК б 67.3
Рубрики: Құқық--құқық теориясы
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- мектеп -- құқықтық мәдениет

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 87(5Каз)
Қ74


    Құдабаев, Ш.А.
    Мәшhүр-Жүсiп Көпейұлының дiни көзқарасы [Текст] : магистрлiк дис.: 6N0201 - Философия / Құдабаев, Ш.А. - Павлодар : [б. и.], 2007. - 58 с. - Б. ц.
ББК б 87(5Каз)
Рубрики: Философия--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- магистр -- Мәшhүр Жүсiп Көпейұлы -- дiни көзқарас -- ұлттық мәдениет -- 6N0201 -- окт/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)
М86


    Мұхаметжанова, Н. А.
    Їскемен қаласының әлеуметтiк-экономикалық және мәдени дамуы мәселелерi (1946-1990 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (ҚР-сының тарихы) / Мұхаметжанова, Н. А. - Алматы : [б. и.], 2007. - 24 с. - 00.00
ББК б 63.3(5Каз)
Рубрики: Тарих--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- Їскемен -- мәдениет -- әлеуметтiк-экономикалық даму -- 1946-1990 жж.

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74(5Каз)
Ш97


    Шырынбаева, Г.Қ.
    Дәстүрлi қолөнер негiзiнде жоғ ары сынып оқушыларының эстетикалық мәдениетiн қалыптастыру [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Шырынбаева, Г.Қ. - Астана : [б. и.], 2008. - 27 с. - 00.00
ББК б 74(5Каз)
Рубрики: Педагогика--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- дәстүрлi қолөнер -- эстетика -- мәдениет -- жоғ ары сынып оқушылары -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 60.5(5Каз)
Д 37


    Джаппарова, Р.Т.
    Саяси мәдениет әлеуметтiк институт ретiнде [Текст] : социология ғ ыл. кан. дис. автореф.:22.00.04 - Ә леуметтiк құрылым, әлеуметтiк институттар мен процестер / Джаппарова, Р.Т. - Алматы : [б. и.], 2009. - 30 с. - 00.00
ББК б 60.5(5Каз)
Рубрики: Қоғ амдық ғ ылымдар--әлеуметтану
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- диссертация -- саяси мәдениет -- әлеуметтiк институт -- теориялық-методологиялық негiз

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26
А30


    Азимбаева, Г.Ж.
    Қазақстан тарихынан бiлiм сапасы мен бiлiктi жетiлдiрудегi жаңа технологиялар (орта ғ асырлардағ ы мәдениет тарихы) [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi /бастауыш, орта. жоғ . бiлiм) / Азимбаева, Г.Ж. - Алматы : [б. и.], 2007. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- Қазақстан тарихы -- бiлiм сапасы -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

502
Ж20


    Жақсыбеков, Ә .С.
    Қазақстанда экологиялық мәдениеттi қалыптастырудың тарихи негiздерi және бағ дарлары [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:24.00.01 - Мәдениет теориясы / Жақсыбеков, Ә .С. - Алматы : [б. и.], 2001. - 31 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Экология--мәдениет теориясы
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- экологиялық мәдениет -- бағ дарлары -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00(5Каз)
Н17


    Назарова, Г.А.
    Жоғ ары сынып оқушыларының валеологиялық мәдениетiн қалыптастыру [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Назарова, Г.А. - Алматы : [б. и.], 2007. - 29 с. - 00.00
ББК б 74.00(5Каз)
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- жоғ ары сынып оқушылары -- валеологиялық мәдениет -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Е69


    Ермекбаев, Қ.М.
    Оқушыларғ а эстетикалық тәрбие беруде қазақтың дәстүрлi көркем мәдениетiн пайдалануғ а музыка мұғ алiмдерiн даярлау [Текст] : магистрлiк диссертация: 540350 - Педагогика / Ермекбаев, Қ.М. - Павлодар : [б. и.], 2003. - 104 с. - Б. ц.
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
магистр -- диссертация -- педагогика -- эстетикалық тәрбие -- дәстүр -- көркем мәдениет -- музыка мұғ алiмдерiн даярлау -- 540350 -- сент/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
Е59


    Еңсепов, Б. Б.
    Қазақстанның қоғ амдық мәдени өмiрiндегi Орта Азия мемлекеттiк университетiнiң ролi (1918-1930 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [01.06.10 қорғ алады] / Еңсепов, Б. Б. - Семей : [б. и.], 2010. - 28 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1918-1930 жж. -- Орта Азия мемлекеттiк университетi -- университет -- мәдениет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Н83


    Нуржанова, Г. И.
    Жоғ ары оқу орындары студенттерiнiң ғ ылыми-ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру (кiтапханатану және библиография мамандықтары бойынша бiлiм беру үдерiсi мысалында) [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [31.08.10 қорғ алады] / Нуржанова, Г. И. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74.58 + б 78
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
   Кiтапхана iсi

Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- кiтапхана iсi -- жалпы педагогика -- ғ ылыми-ақпараттық мәдениет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
Б76


    Боранқұлов, Е. Қ.
    Болашақ мұғ алiмдердi оқушылардың эстетикалық мәдениетiн қалыптастыруғ а даярлау (бейнелеу өнерi пәнi негiзiнде) [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [30.06.10 қорғ алады] / Боранқұлов, Е. Қ. - Астана : [б. и.], 2010. - 28 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74р + б 74.266.74
Рубрики: Педагогика--кәсiби бiлiм--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiби бiлiм -- оқыту әдiстемесi -- эстетикалық мәдениет -- бейнелеу өнерi -- оқушыларды даярлау -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
Г13


    Газизова, Н. С.
    Болашақ мұғ алiмдердi оқушылардың құқықтық мәдениетiн қалыптастыруғ а даярлау [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiби бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [02.07.10 қорғ алады] / Газизова, Н. С. - Астана : [б. и.], 2010. - 31 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74р + б 74.200.50
Рубрики: Педагогика--кәсiби бiлiм--тәрбие теориясы мен әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- кәсiби бiлiм -- тәрбие теориясы мен әдiстемесi -- құқықтық мәдениет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74р
С19


    Самуратова, Т. К.
    Көркем мәдениет негiзiнде болашақ бейнелеу өнерi және сызу мұғ алiмдерiн дайындау [Текст] : педагогика ғ ылымдарының д-ры ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [25.12.2010 қорғ алады] / Самуратова, Т. К. - Астана : [б. и.], 2010. - 46 с. - Б. ц.
Библиогр.: 37-40 б.
ББК б 74р
Рубрики: Педагогика--кәсiптiк бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
ф11 -- педагогика -- кәсiптiк бiлiм -- көркем мәдениет негiзiнде -- бейнелеу және сызу мұғ алiмдерiн даярлау -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 71(5Каз)
А14


    Абильшаикова, А.
    "Мәдени мұра" бағ дарламасы ұлттық құндылықтарды дәрiптеудiң негiзi [Текст] : мәдениеттану магистрi... дис.: 6N0204 - Мәдениеттану / Абильшаикова, А. - Павлодар : [б. и.], 2011. - 64 с. - Б. ц.
Библиогр.: 62-64 б.
ББК б 71(5Каз)
Рубрики: Мәдениет--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
мәдениет -- Қазақстан -- Мәдени мұра -- ұлттық құндылықтар -- 6N0204

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

   б 63(5К)
   М19


    Мананбаев, Ж. И.
    Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық даму жолдарының ерекшеліктері (1938-2006 жж.) [Рукопись] : тарих ғылымдарының канд. ... дис.: 07.00.02 : 20.12.2010 қорғалады / Ж. И. Мананбаев . - Семей, 2010. - 114 б. - Библиогр.: 110-114 б. . -
ББК 63.3(5Каз)6-2
Рубрики: Тарих--Қазақстан
   ПМУ ғалымдарының еңбектері

Кл.слова (ненормированные):
Павлодар облысы -- Қазақстан -- тарих -- экономикалық дамуы -- әлеуметтік-тұрмыс -- мәдениет  -- спорт

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)