37.03
А14


    Әбдiқадырова, Ғ. С.
    Орта мектепте химия пәнiн оқытуда халықтық педагогика элементтерiн пайдалану әдiстемесi : педагогика ғ ылымдарының кандидаты ғ ылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалғ ан диссертацияның авторефераты / Ә бдiқадырова, Ғ.С. - Алматы : [б. и.], 2003. - 26 с. - Б. ц.
Мамандық 13.00.02.- Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (химия)
УДК
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiсьемесi
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- педагогика -- оқыту -- тәрбиелеу -- химия -- әдiстеме -- орта мектеп

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

371.3:54.107
А14


    Абекова, Р.С.
    Орта мектеп химиясын оқытуда экологиялық мазмұнды есептер арқылы оқушылардың экологиялық бiлiмi мен тәрбиесiн қалыптастыру [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.02 - оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (химия) / Абекова, Р.С. - Алматы : [б. и.], 2004. - 21 с. - 00.00
ББК 371.3:54.107
Рубрики: Педагогика--химияны оқыту
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- орта мектеп -- химияны оқыту -- экологиялық мазмұнды есептер -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26
У12


    Уалиева, Т.Ж.
    Орта мектеп химиясын витагендi технологияны пайдаланып оқыту әдiстемесi [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (химия) / Уалиева, Т.Ж. - Алматы : [б. и.], 2007. - 24 с. - 00.00
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- химия -- орта мектеп -- витагендi технология -- әдiстеме -- 13.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00(5Каз)
Т50


    Тойбаев, Ә .Ж.
    Жалпы бiлiм беретiн орта мектептерде оқушы тұлғ асын дамытудағ ы ойын технологиясының теориялық негiздерi (Қазақстан тарихы пәнi мысалында) [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Тойбаев, Ә .Ж. - Алматы : [б. и.], 2008. - 25 с. - 00.00
ББК б 74.00(5Каз)
Рубрики: Педагогика--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- орта мектеп -- оқушы тұлғ асын дамыту -- ойын технологиясы -- Қазақстан тарихы -- 13.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26(5Каз)
Е79


    Есенғ абылов, I.Ж.
    Орта мектептiң 5-6-шы сыныптарында математиканы оқытуда компьютерлiк технологияны қолданудың әдiстемесi [Текст] : педагогика ғ ыл. кан. дис. автореф.:13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi / Есенғ абылов, I.Ж. - Алматы : [б. и.], 2009. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.26(5Каз)
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- диссертация -- орта мектеп -- 5-6 сынып -- математика -- компьютерлiк технология -- 13.00.02 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.26
М12


    Мадьярова, Г.А.
    Ақпараттық-қатынастық технологияны орта мектепте информатиканы оқытудың ерекшелiктерi [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi / Мадьярова, Г.А. - Алматы : [б. и.], 2009. - 27 с. - 00.00
ББК б 74.26
Рубрики: Педагогика--оқыту әдiстемесi
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- ақпараттық-қатынастық технология -- орта мектеп -- информатиканы оқыту -- әдiстемелiк ерекшелiк -- 13.00.02 -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Б32


    Бәйнеш, Ш.Б.
    Орта мектепте шетел тiлiнен бiлiм беру үрдiсiнiң қалыптасуы және даму тарихының ғ ылыми-әдiснамалық негiздерi (немiс тiлi бойынша, 1918-2003 ж.ж.) [Текст] : пед.ғ ылымдарының док.дис.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Бәйнеш, Ш.Б. - Алматы : [б. и.], 2009. - 44 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- доктор -- орта мектеп -- шетел тiлi -- әдiстеме -- 1918-2003 жж. -- 13.00.01 -- н/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.6(5Каз)
Б38


    Бейсенбекова, Г. Б.
    Жалпы бiлiм беретiн қазақ орта мектептерiнде қыздарды этникалық тәрбиелеудiң педагогикалық шарттары [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [01.07.10 қорғ алады] / Бейсенбекова, Г. Б. - Қарағ анды : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74.6(5Каз)
Рубрики: Педагогика--этнопедагогика--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- этнопедагогика -- Қазақстан -- этникалық тәрбие -- орта мектеп -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)