б 74.03
Ә 20


    Әбiлғ азиева, К. Т.
    Мұстафа Шоқайұлының /1890-1941/ қайраткерлiк қызметi негiзiнде жастарғ а патриоттық тәрбие беру : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / К. Т. Әбiлғ азиева. - Шымкент : [б. и.], 2002. - 26 с. - 00.00
ББК б 74.03
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- Шоқай Мұстафа -- патриоттық тәрбие

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Б18


    Байменова, Б.С.
    Алашорда қайраткерлерiнiң педагогикалық мұрасы [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дисс.автореф.:13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм беру тарихы, этнопедагогика / Байменова, Б.С. - Астана : [б. и.], 2002. - 24 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- Алашорда -- педагогикалық мұра

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
А95


    Ахметов, Т.Ә .
    Жүсiп Баласағ ұнидiң тәлiм-тәрбиелiк идеялары [Текст] : педагогика ғ ылымдарының кандидаты ғ ылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалғ ан диссертацияның авторефераты / Ахметов, Т.Ә . - Астана : Ә л-Фараби атындағ ы ҚҰ У, 2003. - 31 с. - Б. ц.
Мамандық 13.00.01.- Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- педагогика -- Баласағ ұни Ж. -- тәлiм-тәрбие -- идеялар -- этнопедагогика -- бiлiм тарихы

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
К18


    Кариева, Қ.Ї.
    Оқу үрдiсiн жобалауда педагогикалық технологияны iске асырудың дидактикалық шарттары [Текст] : пед. ғ ыл.кандидаты дис. авторефераты: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы,этнопедагогика / Кариева, Қ.Ї. - Астана : [б. и.], 2003. - 30 с. - Б. ц.
УДК
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- оқу үрдiсi -- жобалау -- педагогикалық технология -- дидактика -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Ж87


    Жұмабеков, А.Қ.
    Түркi халықтарының жазба мұраларындағ ы педагогикалық ой-пiкiрлер (VI-VIIIғ .ғ .) [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Жұмабеков, А.Қ. - Шымкент : [б. и.], 2004. - 27 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- түркi халықтары -- жазба мұралар -- пеагогикалық ой-пiкiрлер -- VI-VIII ғ .ғ . -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Б78


    Бөлетова, Л.А.
    Болашақ мұғ алiмдерi қазақ халқының салт-дәстүрлерiн мектептiң оқу-тәрбие үрдiсiне пайдалануғ а дайындау [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Бөлетова, Л.А. - Шымкент : [б. и.], 2004. - 27 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- қазақ халқы -- салт-дәстүр -- оқу-тәрбие үрдiсiне пайдалану

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63(5Каз)
К86


    Курманов, Ф.С.
    Шығ ыс Қазақстан облысының халқы (1989-1999) [Текст] : тарих ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихи / Курманов, Ф.С. - Їскемен : [б. и.], 2002. - 30 с. - 00.00
ББК б 63(5Каз)
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- халық -- Шығ ыс Қазақстан -- 1989-1999 жж. -- 07.00.02 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Ж82


    Жундыбаева, Т.Н.
    Жалпы бiлiм беретiн қазақ орта мектебiнiң бастауыш сыныптарындағ ы оқу-тәрбие процесiн гуманизациялауда оқушыларды жекелеп оқытудың педагогикалық негiздерi [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дисс.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Жундыбаева, Т.Н. - Алматы : [б. и.], 2007. - 32 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- қазақ мектебi -- бастауыш сыныптары -- оқу -- тәрбие -- гуманизациялау -- жекелеп оқыту -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Н14


    Навий, Л.
    Монғ олиядағ ы қазақ мектептерiнiң қалыптасуы мен дамуы (1927-1995 ж.ж.) [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дисс.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Навий, Л. - Астана : [б. и.], 2007. - 25 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- кандидат -- Монғ олия -- қазақ мектептерi -- 1927-1995 ж.ж.

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Е79


    Есеналина, Н.Т.
    Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық бiлiм мен тәрбие берудiң этнопедагогикалық шарттары [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Есеналина, Н.Т. - Астана : [б. и.], 2004. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- бастауыш сынып -- экологиялық бiлiм -- этнопедагогика -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
М12


    Маженақова, М.С.
    Мектептiң педагогикалық процесiнде оқушылардың танымдық қызығ ушылығ ын өлкетану материалдары негiзiнде дамыту [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Маженақова, М.С. - Қарағ анды : [б. и.], 2004. - 25 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- оқушылар -- танымдық қызығ ушылық -- өлкетану материалдары -- 13.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
А46


    Алтынбай, Ш.А.
    Отбасында ата-ананың балағ а тәрбиелiк ықпалын арттырудың педагогикалық шарттары [Текст] : пед. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Алтынбай, Ш.А. - Алматы : [б. и.], 2004. - 26 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- отбасы -- ата-ана -- бала тәрбиесi -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Ж87


    Жұматаева, Е.
    Жоғары мектеп дидактикасы дамуының ғылыми-педагогикалық негiздерi : педагогика ғылым. докт. дис. 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Жұматаева, Е. - Алматы : [б. и.], 2003. - 301 с. - Б. ц.
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- доктор -- Жұматаева -- педагогика -- жоғ ары мектеп -- дидактика -- 13.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
М90


    Мұқаметқали, М.М.
    Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердiң гуманитарлық пәндер мұғ алiмдерiнiң инновациялық iс-әрекетке даярлығ ын жетiлдiру [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Мұқаметқали, М.М. - Астана : [б. и.], 2005. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- гуманитарлық пәндер -- инновациялық iс-әрекет -- 13.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
С31


    Сәрсекеев, Ә .С.
    Математиканы оқытуда қазақ этнопедагогикасы элементтерiн ұтымды пайдалану (5-9 сыныптар негiзiнде) [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Сәрсекеев, Ә .С. - Астана : [б. и.], 2005. - 25 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- математика -- этнопедагогика элементтерiн пайдалану -- 5-9 сыныптар -- 13.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
О-76


    Остаева, А.Б.
    Нарықтық экономика жағ дайында оқушыларды жеке бағ ытта фермерлiк шаруашылыққа дайындау [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Остаева, А.Б. - Алматы : [б. и.], 2005. - 27 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- нарықтық экономика -- фермерлiк шаруашылық -- 13.00.01 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
С50


    Сманова, Н.Т.
    Ғабит Мүсiреповтiң педагогикалық ой-пiкiрлерi [Текст] : пед.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика / Сманова, Н.Т. - Алматы : [б. и.], 2005. - 29 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- Сманова -- Мүсiрепов -- педагогикалық ой -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Ә 58


    Әмiр, Ш. Қ.
    Педагогикалық инновацияны басқару негiзiнде ұлттық гимназияның үлгiсiн жетiлдiру : педаг. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм беру тарихы, этнопедагогика / Ш. Қ. Әмiр. - Астана : [б. и.], 2005. - 30 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- Ә мiр -- педагогика -- инновация -- ұлттық гимназия

Экземпляры всего: 2
ППС-2 (2)
Свободны: ППС-2 (2)

б 74.00
Б20


    Балабаева, А.И.
    Педагогикалық практикада студенттердiң кәсiби бағ ыттылығ ын қалыптастыру [Текст] : педаг. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм беру тарихы, этнопедагогика / Балабаева, А.И. - Алматы : [б. и.], 2005. - 24 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- педагогикалық практика -- кәсiби бағ ыттылық

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.00
Қ24


    Қалиев, Ж.Н.
    Халық педагогикасы құндылықтары негiзiнде оқушыларғ а патриоттық тәрбие беру (5-9 сыныптардағ ы гуманитарлық пәндер негiзiнде) [Текст] : педаг. ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм беру тарихы, этнопедагогика / Қалиев, Ж.Н. - Астана : [б. и.], 2005. - 31 с. - 00.00
ББК б 74.00
Рубрики: Педагогика--жалпы педагогика
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- Қалиев -- педагогика -- патриоттық тәрбие -- 5-9 сынып

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)