б 74.58 (5Каз)
Т 33


    Темербаева, Ж.А.
    Кредиттiк оқу жүйесiнде студенттердi модульдiк технология арқылы оқыту ("Инженерлiк сызба") [Текст] : пед. ғ ыл. канд. диссертация: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi / Темербаева, Ж.А. - Астана : [б. и.], 2008. - 146 с. - 00.00
ББК б 74.58 (5Каз)
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
кандидат -- кредиттiк оқу жүйесi -- модульдiк технология -- инженерлiк сызба -- май/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Н83


    Нуржанова, Г. И.
    Жоғ ары оқу орындары студенттерiнiң ғ ылыми-ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру (кiтапханатану және библиография мамандықтары бойынша бiлiм беру үдерiсi мысалында) [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [31.08.10 қорғ алады] / Нуржанова, Г. И. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74.58 + б 78
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
   Кiтапхана iсi

Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- кiтапхана iсi -- жалпы педагогика -- ғ ылыми-ақпараттық мәдениет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Н15


    Нағ ымжанова, Қ. М.
    Университет студенттерiнiң педагогикалық креативтiгiн инновациялық бiлiм беру ортасында қалыптастырудың ғ ылыми негiздерi [Текст] : педагогика ғ ылымының д-ры. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [19.05.10 қорғ алады] / Нағ ымжанова, Қ. М. - Алматы : [б. и.], 2010. - 49 с. - Б. ц.
Библиогр.: 37-42 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- университет -- инновациялық бiлiм -- автореферат -- диссертация докторлық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
И85


    Искакова, М. Т.
    Кредиттiк технология негiзiнде жоғ ары математика курсы бойынша студенттердiң бiлiмiн бағ алаудың әдiстемелiк ерекшелiктерi [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.02 - Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi (математика): [25.12.09 қорғ алады] / Искакова, М. Т. - Алматы : [б. и.], 2009. - 28 с. - Б. ц.
Библиогр.: 21-23 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- жоғ ары математика -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
К16


    Камишева, Г. А.
    Жоғ ары оқу орындарында араб тiлiн меңгертуде проблемалық оқыту технологиясын қолдану [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiби бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [02.10.10 қорғ алады] / Камишева, Г. А. - Астана : [б. и.], 2010. - 28 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-23 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- араб тiлi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Қ46


    Қатаев, Н. С.
    Студенттердiң өзiндiк жұмысын ұйымдастыру барысында мультимедиалық технологияларды пайдалану бiлiктiлiгiн қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [03.07.10 қорғ алады] / Қатаев, Н. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- мультимедиялық технология -- өзiндiк жұмыс -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Б38


    Бейсенова, Г. И.
    Студенттердiң шығ армашылық iс-әрекетiн ақпараттық технологияларды қолдану арқылы қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [28.12.10 қорғ алады] / Бейсенова, Г. И. - Алматы : [б. и.], 2009. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- шығ армашылық iс-әрекет -- ақпараттық технология -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
К83


    Кулмышева, Н. А.
    Жоғ ары оқу орны студенттерiнiң оқу-танымдық iс-әрекетi табыстылығ ын қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [30.10.10 қорғ алады] / Кулмышева, Н. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- оқу-танымдық iс-әрекет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Қ34


    Қанафиева, К. Қ.
    Жоғ ары оқу орындарында интерактивтiк оқыту арқылы тiлдiк тұлғ а қалыптастырудың дидактикалық шарттары [Текст] : педагогика ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [30.10.10 қорғ алады] / Қанафиева, К. Қ. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-25 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- интерактивтiк оқыту -- тiлдiк тұлғ а -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
С52


    Сматова, К. А.
    Жоғ ары оқу орындарында өзiндiк жұмыстар арқылы студенттердiң оқу бiлiктерiн қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [30.04.10 қорғ алады] / Сматова, К. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 21-22 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- өзiндiк жұмыстар -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Т24


    Таутенбаева, А. А.
    Жоғ ары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерiсiнде студенттердiң ұлттық рухани-адамгершiлiк құндылықтарын қалыптастыру (қазақ және ағ ылшын халықтарының мәдени құндылықтарын салыстыра пайдалану мысалында) [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [28.01.10 қорғ алады] / Таутенбаева, А. А. - Алматы : [б. и.], 2009. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 25 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- қазақ ағ ылшын рухани құндылықтары -- мәдени құндылықтары -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
У57


    Унгарбаева, Ш. У.
    Жоғ ары мектептiң бiлiм беру үдерiсiнде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалану тиiмдiлiгiн арттырудың педагогикалық негiзi [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [31.05.10 қорғ алады] / Унгарбаева, Ш. У. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- ақпараттық телекоммуникация -- пайдалану -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Ш97


    Шыңдалиев, Н. Т.
    Компьютер сәулетiне оқытуда студенттердiң кәсiби даярлығ ын жетiлдiру [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [28.08.10 қорғ алады] / Шыңдалиев, Н. Т. - Астана : [б. и.], 2010. - 27 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23 б.
ББК б 74.58 + б 74.263.2
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- компьютер сәулетiне оқыту -- кәсiби даярлық -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Р94


    Рыскельдина, А. А.
    Кредиттiк оқыту жүйесi жағ дайында тiл маманы студенттерiнiң кәсiби бағ ыттылығ ын дамыту [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [27.02.10 қорғ алады] / Рыскельдина, А. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 33 с. - Б. ц.
Библиогр.: 25-26 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- кредиттiк оқыту жүйесi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
С52


    Сматова, К. А.
    Жоғ ары оқу орындарында өзiндiк жұмыстар арқылы студенттердiң оқу бiлiктерiн қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [02.07. 10 қорғ алады] / Сматова, К. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 21-22 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- өзiндiк жұмыстар -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
I-15


    Ібішев, Ү. Ш.
    Кредиттiк оқыту технологиясы жағ дайында сызба геометрия және инженерлiк графика пәнi бойынша студенттердiң өз бетiнше орындайтын жұмысын жобалау : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 05.01.01 - Инженерлiк геометрия және компьютерлiк графика: [22.12.10 қорғ алады] / Ү. Ш. Ібішев. - Алматы : [б. и.], 2010. - 31 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- кредиттiк оқыту технологиясы -- сызба геометрия -- инженерлiк графика -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 05.01.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
М80


    Мухтарханова, А. М.
    Жоғ ары оқу орындарында ағ ылшын тiлiн оқытуда студенттердiң кәсiптiк даярлығ ын қалыптастырудың дидактикалық шарттары [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [22.12.10 қорғ алады] / Мухтарханова, А. М. - Астана : [б. и.], 2010. - 28 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24 б.
ББК б 74.58 + б 74.261.7Англ
Рубрики: Педагогика--Жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- ағ ылшын тiлiн оқыту -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
И83


    Исабаева, С. Н.
    Студенттердiң ақпараттық-технологиялық құзыреттiлiгiн қалыптастырудың педагогикалық шарттары [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және бiлiм тарихы, этнопедагогика: [22.12.10 қорғ алады] / Исабаева, С. Н. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- ақпараттық-технологиялық құзыреттiлiк -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
Б34


    Бегiмбай, К. М.
    Компьютерлiк технологияларды қолдану арқылы болашақ дизайнерлердi кәсiби даярлау [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [22.12.2010 қорғ алады] / Бегiмбай, К. М. - Астана : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- компьютерлiк технологиялар -- дизайнерлердi кәсiби даярлау -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 74.58
З-86


    Зулпыхар, Ж. Е.
    Студенттердiң компьютерлiк операциялық жүйелердi әкiмшiлiктендiру бойынша даярлығ ын қалыптастыру [Текст] : педагогика ғ ылымдарының канд. ... дис. автореф.: 13.00.08 - Кәсiптiк бiлiм беру теориясы мен әдiстемесi: [23.12.2010 қорғ алады] / Зулпыхар, Ж. Е. - Астана : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 74.58
Рубрики: Педагогика--жоғ ары бiлiм
Кл.слова (ненормированные):
педагогика -- жоғ ары бiлiм -- компьютерлiк операциялар -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 13.00.08

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)