б 63.3(5Каз)53-2
С16


    Сайфулмаликова, С. С.
    Орталық Азиядағ ы Сырдария, Закаспий облыстарының қазақ тұрғ ындары (саяси-экономикалық аспектiлерi) (1867-1917 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [28.08.10 қорғ алады / Сайфулмаликова, С. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 53 с. - Б. ц.
Библиогр.: 43-47 б.
ББК б 63.3(5Каз)53-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
С16


    Сайлан, Б. С.
    Кеңес өкiметi тұсындағ ы жастар саясатының Қазақстанда жүзеге асырылуы: тарихы мен тағ лымы ( 1917-1991 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының д-ры ... дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [1.07.10 қорғ алады] / Сайлан, Б. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 38-43 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- жастар саясаты -- бағ ыттары -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)
А14


    Абдиразахова, А. У.
    Академик Ғ. Мүсiреповтiң Қазақстан тарихы мен мәдениетiн зерттеудегi үлесi [Текст] : тарих ғ ылымының канд. ... дис. автореф.: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [23.06.10 қорғ алады] / Абдиразахова, А. У. - Астана : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-25 б.
ББК б 63.3(5Каз) + б 83.3(5Каз)
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- Мүсiрепов Ғабит -- әдебиеттану -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)53/6-3
Ғ43


    Ғанибаева, Ж. А.
    Қазақстандағ ы шаруа бастықтары институты: қалыптасуы мен қызметi (19 аяғ ы - 20 ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.06.10 қорғ алады] / Ғанибаева, Ж. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)53/6-3
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 19-20 ғ ғ . -- көшпелi қоғ ам -- шаруа бастықтары -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-2
Қ41


    Қариева, Т. А.
    Семей губерниясындағ ы ашаршылық және оның салдары (1921-1922 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [27.08.10 қорғ алады] / Қариева, Т. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1921-1922 жж. -- Семей губерниясы -- ашаршылық -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)52/6-3
А25


    Адилова, Ф. А.
    Қазақ қоғ амының саяси өмiрiндегi Орынбор мүфтилiгiнiң орны мен қызметi (18 ғ .соңы - 20 ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [27.08.10 қорғ алады] / Адилова, Ф. А. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)52/6-3
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Орынбор мүфтилiгi -- 18-20 ғ . -- дiни құндылық -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
К83


    Кулдибаев, Е. К.
    М. Қ. Қозыбаевтың өмiр жолы мен ғ ылыми шығ армашылық мұрасы (1985-2002 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [31.03.10 қорғ алады] / Кулдибаев, Е. К. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1985-2002 жж. -- Қозыбаев Манаш Қабашұлы -- өмiр жолы -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
Б21


    Бакирова, Ж. С.
    К. Аймановтың өмiрi, қоғ амдық - саяси, ғ ылыми қызметi [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.06.10 қорғ алады] / Бакирова, Ж. С. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Айманов Кенжәлi Балтөреұлы -- тарихи еңбектерi -- өмiр жолы -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)53/6-2
Ш33


    Шаяхметов, Н. У.
    Қазақстанның далалық облыстарының аграрлық келбетiнiң өзгеруi: тарихи-географиялық талдау (19 ғ . 2 жартысы - 20 ғ . басы) [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.06.10 қорғ алады] / Шаяхметов, Н. У. - Семей : [б. и.], 2010. - 52 с. - Б. ц.
Библиогр.: 38-45 б.
ББК б 63.3(5Каз)53/6-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- дала облыстары -- 19-20 ғ ғ . -- аграрлық сала -- географиялық талдау -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-4
Т89


    Тұрсұн, Х. М.
    Түркiстанның этносаяси үдерiстерiндегi ұлттық элита қызметiнiң тарихы (20 ғ . алғ ашқы ширегi) [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [23.09.10 қорғ алады] / Тұрсұн, Х. М. - Семей : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 39-44 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-4
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 20 ғ ғ . -- Түркiстан -- этносаяси үрдiс -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-4
Қ79


    Қыдыралиев, Д. Қ.
    Бiртұтас Түркiстан идеясы: теориялық негiздерi және iске асырылу жағ дайлары [Текст] : тарих ғ ылымының докторы ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [24.09.10 қорғ алады] / Қыдыралиев, Д. Қ. - Алматы : [б. и.], 2010. - 50 с. - Б. ц.
Библиогр.: 40-45 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-4
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Түркiстан -- автореферат -- диссертация докторлық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
Е59


    Еңсепов, Б. Б.
    Қазақстанның қоғ амдық мәдени өмiрiндегi Орта Азия мемлекеттiк университетiнiң ролi (1918-1930 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [01.06.10 қорғ алады] / Еңсепов, Б. Б. - Семей : [б. и.], 2010. - 28 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1918-1930 жж. -- Орта Азия мемлекеттiк университетi -- университет -- мәдениет -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-8
Т48


    Тлеубердинов, Қ. А.
    Мұстафа Шоқай көзқарастарының қалыптасуы мен дамуының тарихи негiздерi [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы):[01.06.10 қорғ алады] / Тлеубердинов, Қ. А. - Семей : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-8
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- Қазақстан -- отан тарихы -- Шоқай М. -- көзқарастары -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-4
М18


    Мамырбеков, А. М.
    Шығ ыс Қазақстандағ ы немiс және поляк диаспораларының тарихы (20 ғ .) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [31.05.10 қорғ алады] / Мамырбеков, А. М. - Семей : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 21-24 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-4
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 20 ғ . -- Шығ ыс Қазақстан -- немiс диаспорасы -- поляк диаспорасы -- диаспоралар -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
М79


    Мусагулова, А. Б.
    Қазақстандағ ы идеологиялық цензура тарихы (1956-1991 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [26.05.10 қорғ алады] / Мусагулова, А. Б. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-26 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1956-1991 жж. -- цензура -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)53-3
Т52


    Тоқболат, С. Т.
    Iшкi (Бөкей) орданы басқарудағ ы Уақытша кеңестiң құрылуы және оның қызметi (1846-1917 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [26.05.10 қорғ алады] / Тоқболат, С. Т. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 24-25 б.
ББК б 63.3(5Каз)53-3
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1846-1917 жж. -- iшкi орда -- Бөкей хандығ ы -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-2
Е40


    Екiбаев, Р. Ж.
    20-ғ асырдың 20-30-жылдардағ ы Ертiс өңiрiнiң қоғ амдық-саяси өмiрi [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [12.03.10 қорғ алады] / Екiбаев, Р. Ж. - Семей : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 22-25 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 20-30 жж. -- Ертiс өңiрi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз-2)6-2
М79


    Муратказин, М. М.
    Їскемен қаласының тарихы 1917-1945 жж. (әлеуметтiк-экономикалық, мәдени дамуы) [Текст] : тарих ғ ылымының кандидаты ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [24.02.10 қорғ алады] / Муратказин, М. М. - Алматы : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-24 б.
ББК б 63.3(5Каз-2)6-2
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- 1917-1945 жж. -- Їскемен -- әлеуметтiк-экономикалық -- мәдени даму -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
Р25


    Рашева, Г. У.
    Түркiстан Кеңестiк Автономиялық Республикасындағ ы қазақ зиялыларының ағ артушылық қызметi (1918-1925 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының канд. ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [30.10.10 қорғ алады] / Рашева, Г. У. - Алматы : [б. и.], 2010. - 30 с. - Б. ц.
Библиогр.: 23-25 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- Түркiстан зиялыларының ағ артушылық қызметi -- 1918-1925 жж. -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 63.3(5Каз)6-7
Т65


    Төлентаева, К. Ә .
    Қазақстан ауыл тұрғ ындарының мәдени үрдiске қатысуы: тәжiрибесi және мәселелерi (1971-1985 жж.) [Текст] : тарих ғ ылымының канд. ... дис. авторефераты: 07.00.02 - Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы): [28.10.10 қорғ алады] / Төлентаева, К. Ә . - Семей : [б. и.], 2010. - 29 с. - Б. ц.
Библиогр.: 21-22 б.
ББК б 63.3(5Каз)6-7
Рубрики: Тарих--отан тарихы--Қазақстан
Кл.слова (ненормированные):
тарих -- отан тарихы -- Қазақстан -- ауыл тұрғ ындары мәдени үрдiске қатысуы -- 1971-1985 жж. -- тәжiрибелерi -- автореферат -- диссертация кандидаттық -- 07.00.02

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)