546
С14


    Сағ ынтаева, Ж.И.
    Кейбiр сiлтiлiк, сiлтiлiк-жер және ауыспалы металдар антимониттерi мен висмутиттерiнiң синтезi және термодинамикалық қасиеттерi [Текст] : хим.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 02.00.01 - Бейорганикалық химия; 02.00.04 - физикалық химия / Сағ ынтаева, Ж.И. - Қарағ анды : [б. и.], 2002. - 24 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- ауыспалы металдар -- антимониттер -- висмутиттер -- термодинамика -- сiлтiлiк-жер -- 02.00.01 -- 02.00.04 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

546
У14


    Убайдулаева, Н.Ә .
    Табиғ и бораттардың ерiгiштiгiн термодинамикалық болжау және маңызды бораттарды жедел синтездеу әдiсi [Текст] : химия ғ ылымдарының кандидаты ғ ылыми дәрежесiн алу үшiн дайындалғ ан диссертацияның авторефераты / Убайдулаева, Н.Ә . - Алматы : Ә л-Фараби атындағ ы ҚҰ У, 2003. - 29 с. - Б. ц.
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- бейорганикалық химия -- табиғ и бораттар -- ерiгiштiктер -- термодинамика -- маңызды бораттар -- жедел синтездеу -- 02.00.01

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

546
А35


    Азимбаева, Г.Е.
    Фосфор, монокарбон қышқылдары және олардың тұздарынан тұратын жүйелердегi компоненттердiң өз ара әрекеттесу мен ерiгiштiгi [Текст] : химия ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 02.00.01 - Бейорганикалық химия / Азимбаева, Г.Е. - Қарағ анды : [б. и.], 1998. - 25 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
фосфор -- монокарбон қышқылдары -- тұздар -- ерiгiштiк -- автореферат -- кандидат -- диссертация

Экземпляры всего: 2
ППС-2 (2)
Свободны: ППС-2 (2)

541
К49


    Колпек, Айнагүл.
    Марганец тұздарының протондалған карбамидпен кешендi қосылыстары : хим. ғылымдарының канд.дис.автореф.: 02.00.01 - Бейорганикалық химия / Колпек, А. - Павлодар : [б. и.], 2009. - 22 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- марганец тұздары -- протондалғ ан карбамид -- қосылыстар -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

546
Қ43


    Қасымова, М.С.
    s-элементтерi полиселенит - (селенат) - тары мен полителлуриттерiнiң синтезi және термодинамикасы [Текст] : хим.ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 02.00.01 - Бейорганикалық химия; 02.00.04 - Физикалық химия / Қасымова, М.С. - Қарағ анды : [б. и.], 2002. - 31 с. - 00.00
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- полиселенит -- полителлуриттер синтезi -- термодинамика -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

   546
   К50


    Колпек, А.
    Марганец тұздарының протондалған карбамидпен кешендi қосылыстары [Рукопись] : химия ғылымдарының канд. ...дис. автореф.: 02.00.01: 20100602 қорғалады / А. Колпек. - Қарағ анды, 2010. - 22 б. - Библиогр.: 15-16 б. . -
УДК
Рубрики: Химия--бейорганикалық химия
   ПМУ ғалымдарының еңбектері

Кл.слова (ненормированные):
химия -- бейорганикалық химия -- марганец тұздары -- протондалғ ан карбамид -- кешендi қосылыстар

Экземпляры всего: 1
ППС (1)
Свободны: ППС (1)