б 67.408
Ә 14


    Әбдiжәми, А. Ж.
    Қылмыстық заңның уақыттағ ы және кеңiстiктегi күшi : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Ә бдiжәми, А.Ж. - Астана : [б. и.], 2007. - 28 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- қылмыстық заң -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

343.241
Д80


    Дулатбеков, Н.О.
    Қылмыстық жаза тағ айындау (теория және практика мәселелерi) [Текст] : заң ғ ылымдарының док.н дис-ның авторефераты: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Дулатбеков, Н.О. - Алматы : Қазақстан гуманитарлық заң ун-тi, 2003. - 50 с. - Б. ц.
Мамандық 12.00.08.- Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы
УДК
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
окт03 -- автореферат -- қылымыстық құқық -- криминология -- жаза тағ айындау -- заң ғ ылымдары

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
С50


    Сматлаев, Б.М.
    Прокурордың қылмыстық iстердi қосымша тергеу үшiн қайтаруы - Қазақстан Республикасындағ ы алдын ала тергеу заңдылығ ының кепiлi [Текст] : заң ғ ылым. канд. дис. автореф.:12.00.09 - Қылмыстық iс жүргiзу;криминалистика және сот сараптамасы; жедел iздестiру қызм / Сматлаев, Б.М. - Карағ анды : [б. и.], 2004. - 29 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- қылмыстық -- тергеу -- 12.00.09 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Н86


    Нұрмұханбет, Д.Ы.
    Көлiк құралдарын айдап кетудiң қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектiлерi [Текст] : заң ғ ылым. канд. дис. автореф.:12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқарушылық құқық / Нұрмұханбет, Д.Ы. - Алматы : [б. и.], 2004. - 29 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- қылмыстық құқық -- криминологиялық аспектiлер -- 12.00.08 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Б52


    Бижанова, А.Р.
    Жалғ ан ақша мен бағ алы қағ аздарды жасау, сақтау, не сатудың алдын алу мәселелерi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08 - қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқарушылық құқық / Бижанова, А.Р. - Алматы : [б. и.], 2004. - 25 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- ақша -- бағ алы қағ аз -- сақтау не сату -- алдын алу мәселелерi -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Е27


    Егiзбаев, Н.О.
    Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдары бойынша мүлiктi тәркiлеу жазасының ерекшелiктерi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқарушылық құқығ ы / Егiзбаев, Н.О. - Алматы : [б. и.], 2005. - 27 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- Қазақстан -- қылмыстық заң -- мүлiктi тәркiлеу -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
А90


    Асқар, Б.Ә .
    Мал ұрлығ ы үшiн қылмыстық жауаптылық [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқарушылық құқығ ы / Асқар, Б.Ә . - Алматы : [б. и.], 2005. - 25 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- мал ұрлығ ы -- қылмыстық жауаптылық -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
И50


    Имашев, Б.Е.
    Бас бостандығ ынан заңсыз айырумен қылмыстық-құқықтық күресудiң проблемалары [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқарушылық құқығ ы / Имашев, Б.Е. - Астана : [б. и.], 2005. - 30 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- бас ботандығ ынан айыру -- қылмыстық-құқықтық күресу -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Ә 67


    Әпенов, С. М.
    Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша қылмысқа қатысушылықтың нысандары (теория және практика мәселелерi) : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық; криминология және қылмыстық-атқару құқығ ы / С. М. Әпенов. - Астана : [б. и.], 2005. - 23 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- Ә пенов -- қылмыстық заң

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
С22


    Сартбаева, Ұ .Қ.
    Қылмыстық құқық бойынша медициналық сипаттағ ы мәжбүрлеу шараларын қолданудың түсiнiгi және негiздерi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08- қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Сартбаева, Ұ .Қ. - Алматы : [б. и.], 2005. - 22 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- қылмыстық құқық -- медициналық мәжбүрлеу шаралар -- 12.00.08 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
М39


    Медетбекова, Ғ.Т.
    Атмосфераны ластау: қылмыстық-құқықтық және криминологиялық проблемалары [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08- қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық-атқарушылық құқығ ы / Медетбекова, Ғ.Т. - Алматы : [б. и.], 2006. - 35 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- атмосфераны ластау -- қылмыс -- криминология

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.405
Е52


    Елюбаев, М.С.
    Жазаны жеке даралаудың қылмыстық-құқықтық ерекшелiктерi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08- қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық-атқарушылық құқығ ы / Елюбаев, М.С. - Алматы : [б. и.], 2006. - 28 с. - 00.00
ББК б 67.405
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- жаза -- қылмыс

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Қ24


    Қалжiгiтов, Е.Қ.
    Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша қылмыс жасағ ан адамдарды ұстау шаралары шегiнен шығ а отырып зардап келтiру [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08- қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық-атқарушылық құқығ ы / Қалжiгiтов, Е.Қ. - Астана : [б. и.], 2006. - 22 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- зардап келтiру -- қылмыс

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Н18


    Нақысбеков, Т.Ә .
    Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығ ындағ ы жазаны жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайлар [Текст] : заң ғ ылымдарының канд. дис. автореф.: 12.00.08- қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық-атқарушылық құқық / Нақысбеков, Т.Ә . - Алматы : [б. и.], 2006. - 27 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
диссертация -- автореферат -- кандидат -- қылмыстық құқық -- жазаны жеңiлдету -- 12.00.08 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
О-46


    Үзбеков, Д. Ү.
    Қылмысқа қатысу нысандарының қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және оның саралау мәселелерi : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Їзбеков, Д.Ї. - Қарағ анды : [б. и.], 2006. - 28 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
қылмысқа қатысу -- құқық -- сарлау -- автореферат -- кандидат -- диссертация -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
А94


    Ахметов, М.М.
    Абайсызда жасалғ ан қылмыстар үшiн жазалардың тиiмдiлiгi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Ахметов, М.М. - Алматы : [б. и.], 2006. - 25 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
жазалардың тиiмдiлiгi -- құқық -- абайсызда жасалғ ан қылмыс -- автореферат -- кандидат -- диссертация

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
Т54


    Төлеген, М.Ә .
    Қазақстан Республикасындағ ы қылмыстылықтың алдын алуды ақпараттық қамтамасыз ету [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Төлеген, М.Ә . - Алматы : [б. и.], 2006. - 28 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
Қазақстан -- қылмыстылықтың алдын алу -- ақпараттық қамтамасыз ету -- автореферат -- кандидат -- диссертация -- 12.00.08 -- июль/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
А39


    Алауханов, Е.О.
    Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары [Текст] : заң ғ ылымының докт.дисс.автореф.: 12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминлогия; қылмыстық-атқару құқығ ы / Алауханов, Е.О. - Алматы : [б. и.], 2004. - 48 с. - Б. ц.
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- доктор -- пайдақорлық -- зорлық -- қылмыстың алдын алу -- криминология

Экземпляры всего: 2
ППС-2 (2)
Свободны: ППС-2 (2)

б 67.408
М17


    Маликова, Ш.Б.
    Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша көптiк қылмыстардың теориялық мәселелерi [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық атқару құқығ ы / Маликова, Ш.Б. - Алматы : [б. и.], 2009. - 27 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- Қазақстан Республикасы -- қылмыстық заңы -- көптiк қылмыстар -- теориялық мәселелер -- 12.00.08 -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)

б 67.408
А45


    Алмуханов, Б.У.
    Зорлықтың қылмыстық-құқықтық мәнi және оның iс-әрекеттi саралаудағ ы маңызы [Текст] : заң ғ ылымдарының канд.дис.автореф.:12.00.08 - Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқарушылық құқық / Алмуханов, Б.У. - Алматы : [б. и.], 2007. - 28 с. - 00.00
ББК б 67.408
Рубрики: Құқық--қылмыстық құқық
Кл.слова (ненормированные):
автореферат -- диссертация -- кандидат -- зорлық -- қылмыстық құқық -- криминалистiк мәселе -- июнь/09

Экземпляры всего: 1
ППС-1 (1)
Свободны: ППС-1 (1)